Verborgen gebreken: dit moet je weten

Een huis kopen is vaak een grote stap. Natuurlijk zit je er dan niet op te wachten dat je tegen verborgen gebreken aanloopt. Hoewel de verkopende partij in sommige gevallen aansprakelijk is, kan het ook zijn dat je als koper verantwoordelijk bent, en de bijbehorende lasten draagt. In dit artikel vertelt Bart wat je over verborgen gebreken moet weten.


Wat zijn verborgen gebreken?

De term ‘verborgen gebreken’ kan direct tot verwarring leiden. Is een verborgen gebrek een gebrek dat door de koper verborgen wordt? Of is het een gebrek waar niemand van wist en om die reden verborgen was?
Om er kort over te zijn: in beide gevallen is er sprake zijn van een verborgen gebrek. Waar het in de praktijk vaak om draait, is of de verkoper het gebrek moedwillig verborgen heeft gehouden.

Plichten van verkoper

Zowel de verkopende als kopende partij hebben plichten. Voor de verkoper geldt een mededelingsplicht. Dat betekent dat de verkoper verplicht is alle gebreken waar hij van weet, te melden aan de koper. Doet hij dit niet, en kan de koper bewijzen dat de verkoper van het gebrek afwist, dan is de verkoper aansprakelijk.
Een voorbeeld maakt het duidelijker. Een tijd geleden ontdekte een koper enorme scheuren onder een aantal lagen behang. De gaten waren opgevuld met gips, dus het was duidelijk dat iemand al van de scheuren afwist. Omdat er kranten onder het behang zaten, gedateerd van ná de aankoop van de verkopende partij, was het duidelijk dat de verkopende partij dit had moeten melden. Het was waarschijnlijk niet moedwillig verborgen gehouden, maar de verkopende partij heeft uiteindelijk wel korting moeten geven.

Plichten van koper

De koper heeft een onderzoeksplicht. Dat betekent dat je voor de aanschaf van de woning verplicht bent om te onderzoeken of het huis geen gebreken heeft. Dat kun je zelf doen, maar het is ook mogelijk daar een deskundige voor in te huren. In het laatste geval betekent dat wel dat de onderzoeksplicht verzwaard wordt, omdat er redelijkerwijs verwacht mag worden dat een deskundige weet waar hij op moet letten.

Wacht niet te lang met melden

De koper is ook verplicht om een aan het licht gekomen verborgen gebrek zo snel mogelijk te melden. In de praktijk wordt daarvoor een termijn van 2 maanden gehanteerd, waarbinnen de koper de verkoper van het verborgen gebrek op de hoogte moet stellen. Dit betekent overigens niet dat een klacht buiten deze termijn automatisch niet meer rechtsgeldig is, maar het maakt de situatie wel ingewikkelder. Als de koper een uitspraak van de rechter wil, moet dit binnen 2 jaar gebeuren. Anders kan de verkoper zich op verjaring beroepen.

Geef de verkoper tijd

Als er sprake is van een verborgen gebrek waar de verkoper aansprakelijk voor is, dan moet de verkoper de kans krijgen het gebrek te verhelpen, of een andere oplossing aan te dragen. Schakel als koper dus niet gelijk iemand in om het gebrek te verhelpen, want de verkoper is dan niet automatisch verplicht een eventuele factuur te betalen.

Tot slot

Vaak wegen de kosten van een eventuele civiele procedure niet op tegen de herstelkosten van het “verborgen” gebrek. De beste oplossing is vaak om een redelijk gesprek met elkaar aan te gaan, om er zo gezamenlijk uit te komen.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring