Wetswijzigingen op de woningmarkt in 2017

        
Hypotheekrente aftrek daalt
Per 1 januari 2017 is de hypotheekrente aftrek verlaagd van 50,5 % naar 50%. Dit betekent dat het maximale belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken 50% is. Deze daling treft u alleen als  uw inkomen  in het hoogste belastingtarief (52%) voor de inkomensbelasting valt. Uw bruto jaarinkomen in 2017 ligt dan boven de € 67.072. Deze daling zal de komende jaren verder voortzetten, het maximale aftrekpercentage daalt namelijk elk jaar met 0,5% tot 38% in 2041.
 
Daling maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning
In 2017 daalt de zogeheten Loan-to-Value. Dit betekent de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. In andere woorden kunt u in 2017 nog maar een hypotheek afsluiten van maximaal 101% van de waarde van de woning.
Tot 2018 zal dit bedrag verder dalen naar 100%. Vanaf 2018 kan er geen hogere hypotheek meer verkregen worden dan de marktwaarde van de woning. Voor u betekent dit dat u zelf meer (spaar)geld moet bijleggen om de bijkomende lasten o.a. de overdrachtsbelasting en de notariskosten te kunnen betalen.

Op bovenstaande gelden enkele uitzonderingen, dit heeft te maken met energiebesparende maatregelen voor de woning. Er kan dan extra geleend worden, namelijk tot 106% van de waarde van de woning. Onder energiebesparende maatregelen wordt o.a. verstaan:
Het plaatsen van een HR-ketel, spouwmuur-, dak-, leiding- vloerisolatie, plaatsen van HR++ beglazing, energiezuinige kozijnen en/of deuren, een zonneboiler of zonnecollectoren.
Indien u als eigenaar energiebesparende voorzieningen wilt aanbrengen in uw woning, kunt u gebruik maken van subsidie. De ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’
stimuleert energiebesparing in bestaande woningen.                                                                                                                      
Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar onderstaande link:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/eigenaar-bewoners/welke-maatregelen-kan-ik-nemen/energiebesparende-maatregelen
                                                                                                                                                                                       
Verhoging meetellen inkomen partner
Ten opzichte van de voorgaande twee wijzigingen betreft dit een positieve wijziging voor stellen die een woning in 2017 gaan kopen. Vanaf 1 januari 2017 mag het inkomen van uw partner voor 60% meegeteld worden bij de hypotheekaanvraag. In 2016 was dit 50%.
 
NHG-grens wordt verhoogd
Nog meer goed nieuws. De grens voor Nationale Hypotheek Garantie is per 1 januari weer gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.  Vanwege de stijgende huizenprijzen, is de NHG-grens verhoogd.  Voor 2017 betekent dit dat de maximale aanschafprijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, €245.000 bedraagt.  In 2016 was dit nog € 231.132. De eenmalige premie die woningeigenaren eenmalig betalen voor een NHG-hypotheek blijven net als in 2016 1%.
Voor meer informatie over de NHG verwijzen wij u naar de website van NHG:
https://www.nhg.nl/Consument/NHG-afsluiten
 
Schenkingsvrijstelling omhoog naar €100.000 in 2017
De eenmalige schenkingsvrijstelling is weer omhoog gegaan per 1 januari 2017 van € 53.016 naar € 100.000. Bent u de ontvanger? Dan dient u dit gehele bedrag te gebruiken voor:
  • De aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning; of
  • De aflossing van de eigenwoningschuld; of
  • De aflossing van een restschuld van de verkochte eigen woning; of
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
En u als ontvanger dient wel een bepaalde leeftijd te hebben op het moment van ontvangst van de schenking, namelijk tussen de 18 en 40 jaar. Er hoeft geen sprake meer te zijn van een ouder-kind relatie.
Heeft u in 2015 of 2016 al een eenmalige  maximale schenking gedaan? Dan mag u in 2017 gebruik maken van de zogeheten overgangsregeling. U mag opnieuw een bedrag schenken, tot aan een totaalbedrag van € 100.000.
Voor meer informatie over deze schenkingsvrijstelling verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/fiscale_informatie/fiscale_informatie_2017/veranderingen_2017/verruiming-van-de-eenmalige-schenkingsvrijstelling-komt-terug-vanaf-2017
 
“NVM Update, Jaargang 13,  nummer 4, november 2016”.

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring