Schriftelijkheidsvereiste

In 2003 is in de wet opgenomen dat de koop van een woning door een consument-koper (particulier) schriftelijk moet worden aangegaan. Voor die tijd kon een particulier ook mondeling een woning kopen.
 
Schriftelijk betekent hier: een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst. Dit betekent dat een bevestiging van de afspraken per e-mail, of een toegestuurd van een concept van de koopovereenkomst, hier niet onder vallen.
 
Bescherming koper
Deze bepaling is vooral geschreven om particuliere kopers van woningen bijzondere bescherming te geven. Door het schriftelijkheidsvereiste ontstaat er meer duidelijkheid over de vraag of, en zo ja wanneer, een koop tot stand is gekomen. Na ontvangst van (een kopie van) de ondergetekende koopovereenkomst heeft de koper zelfs nog drie dagen bedenktijd om een overhaaste beslissing te herstellen.
 
Ook bescherming verkoper
Vanaf 2003 was er lange tijd onduidelijkheid of een verkoper die de koopovereenkomst nog niet had ondertekend zich ook kon beroepen op het wetsartikel, of dat de wet alleen de particuliere koper beschermt. In 2011 besliste de Hoge Raad dat als er een mondelinge overeenkomst is over de verkoop van een woning aan een particulier, en de verkoper weigert zijn medewerking te verlenen aan het opmaken en ondertekenen van de koopovereenkomst, ook de particuliere verkoper zich erop mag beroepen dat aan de mondelinge overeenstemming geen rechtsgevolg toekomt.
 
Dat betekent dat de particuliere verkoper of koper, die weigert mee te werken aan het tekenen van een koopovereenkomst van een woning daartoe niet kan worden gedwongen, omdat de wet hem niet daartoe verplicht.
 
Voorbeeld uit de praktijk
Een woning wordt te koop gezet, iemand biedt de vraagprijs en dat bod wordt geaccepteerd door de verkoper. Maar er staat nog niets op papier. Een dag later krijgt de verkoper een nog beter bod en besluit zijn woning aan dezer bieder te verkopen. De eerdere bieder voelt zich blij gemaakt met een ‘dode mus’ en is ontevreden over de makelaar die hem/haar hiervoor niet heeft gewaarschuwd. En de verkoper kan zich beschaamd voelen door de teleurstelling en/of boosheid van de bieder met wie hij al een mondelinge overeenkomst had.
 
Het is dus zowel voor koper als verkoper van belang om te realiseren dat je er met een akkoord over prijs en andere belangrijke punten nog niet bent. Niet te vroeg juichen dus. Pas nadat de koopovereenkomst is ondertekend (en de bedenktijd is verstreken) is het moment aangebroken om elkaar te feliciteren.

 
Bron: www.nvm.nl/actueel, blog Roeland Kimman NVM, geraadpleegd 20/8/2017
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring